Archiwa tagu: klisza

Nośniki obrazu w fotografii analogowej

Fotografia analogowa jest to taki typ fotografii, w której nośnikiem obrazu są materiały światłoczułe takie jak: filmy, błony, płyty, czy papiery itp.. Obraz w fotografii analogowej rejestrowany jest za pomocą aparatu fotograficznego (aparatu analogowego).

Po wynalezieniu aparatu analogowego zdjęcia wykonywano na metalowych płytach pokrytych substancją światłoczułą. Wraz z upływem lat, płyty metalowe zastąpiły płyty szklane (wynalezione w 1848 roku). Największą rewolucją było jednak wynalezienie przez Georga Eastmana błony fotograficznej (celuloidu pokrywanego światłoczułym związkiem srebra). Z czasem błona fotograficzna zyskała kształt zwijanych rolek taśmy.

Obecnie film fotograficzny można kupić praktycznie w każdym kiosku, chociaż bez wątpienia podaż na ten typ nośnika zmalała po wynalezieniu aparaty cyfrowego.

Pomimo ciągle rosnącej popularności fotografii cyfrowej, fotografia analogowa nie odeszła jednak do lamusa i wciąż zyskuje lojalnych fotografów, którzy doceniają bogactwo obrazu rejestrowanego na kliszy fotograficznej. Ciekawostką jest fakt, że istnieje ponad milionowa grupa miłośników fotografii analogowej, która tworzy Społeczność Lomograficzną, której założeniem jest wykonywanie zdjęć bez ograniczeń.